Regulamin

Witaj na stronie twojacalawioska.pl.

Jest mi bardzo miło, że chcesz skorzystać z moich usług. W trosce o ochronę Twoich praw, został stworzony ten dokument. Znajdziesz w nim informacje na temat zasad korzystania ze strony, zakupu i sprzedaży towarów i usług.

Zapraszam!

Regulamin został opublikowany w dniu 3.11.2020

Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania ze sklepu internetowego, zwanego dalej “Sklepem”

Niniejszy sklep internetowy (twojacalawioska.pl) jest prowadzony przez Dorotę Klewicz.
Sprzedaż obsługuje Dorota Klewicz.

W każdej sprawie związanej z funkcjonowaniem sklepu, proszę o kontakt pod adresem email: dorota@twojacalawioska.pl

Na stronie natalianalezinska.pl prowadzę sprzedaż usług i produktów online. Śledzę ruch na stronie i w sklepie za pomocą narzędzi do tego przeznaczonych (więcej rozdział 4 Polityki Prywatności). Zgromadzone dane używam wyłącznie do obsługi zamówień wynikającej z regulaminu sklepu oraz do jeszcze lepszego dostosowywania treści dla Ciebie.

Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

Jeśli zapisz się do newslettera, lub zostawisz dane w Sklepie, lub w formularzu na stronie, będą one użyte do obsługi zamówienia lub/i wysłania informacji marketingowych.

Nie wysyłam spamu!

Nie udostępniam danych osobowych osobom niepowołanym, ani innym firmom w celach komercyjnych!

2. Postanowienia ogólne

Administratorem strony, a zarazem “Sprzedającym” jest: Dorota Klewicz nr konta mBank: 77 1140 2004 0000 3102 4756 1552

„Kupującym” może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a także podmioty gospodarcze i inne.

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklep.

Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.

3. Prawa autorskie

Wszelkie prawa własności intelektualnej dot. Plików dydaktycznych są własnością jej Twórcy i chronione są odpowiednimi przepisami prawa autorskiego.

Usługodawca jest uprawniony z licencji do Plików dydaktycznych, udzielonej przez Twórcę, w zakresie wprowadzania Plików dydaktycznych do obrotu na zasadach zawartych w postanowieniach niniejszej Licencji.

Wszelkie prawa udzielone na podstawie niniejszej Licencji są nabywane wyłącznie przez Użytkownika.

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich Twórcy Plików dydaktycznych i Usługodawcy. Twórca Plików dydaktycznych zachowuje na zasadzie wyłączności wszelkie tytuły, prawa autorskie oraz inne prawa w odniesieniu do Plików dydaktycznych.

4. Udzielenie licencji

Usługodawca z chwilą zakupu Plików dydaktycznych udziela Użytkownikowi niezbywalne i wyłączne prawo do użytkowania dla własnych potrzeb Użytkownika (użytek niekomercyjny) Plików dydaktycznych, bez prawa do: powielania, modyfikacji lub jakichkolwiek innych elementów Plików dydaktycznych, rozpowszechniania, najmu, dzierżawy ani cesji praw z niniejszej umowy, używania do celów innych niż ich przeznaczenie.

Okres na jaki została udzielona zostaje Licencja do Plików dydaktycznych Użytkownikowi jest wskazana w opisie produktu, poza przypadkiem odstąpienia Użytkownika od ich zakupu.

Z zastrzeżeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik nie jest uprawniony do:

– udzielania sublicencji, sprzedaży, najmu lub użyczenia Plików dydaktycznych lub przeniesienia w inny sposób uprawnień wynikających z Licencji na osobę trzecią;

– dystrybuowania Plików dydaktycznych bez pisemnej autoryzacji takiej dystrybucji przez Twórcę lub Usługodawcę;

– zwielokrotniania, trwale lub czasowo Plików dydaktycznych w całości lub w części jakimikolwiek środkami w jakiejkolwiek formie;

– modyfikowania, dokonywania tłumaczeń, przystosowywania Plików dydaktycznych, zmieniania układu Plików dydaktycznych ani wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w Plikach dydaktycznych;

– tworzenia jakichkolwiek prac pochodnych na bazie Plików dydaktycznych.

Dołącz do Spotkań online dla Mam!

Dołącz do Spotkań online dla Mam!

Zapisz się na spotkania online dla Mam i już teraz odbierz darmowy ebook "Wypróbuj BLW" Idealne przepisy i wskazówki na początek rozszerzania diety maluszka!

Dziękuję za zapis! Pierwsza wiadomość już czeka w Twojej skrzynce mailowej!